Revitalizace / rekonstrukce nevyužívaného skladu na polygrafickou výrobní halu Zeman art, s.r.o.

Záměrem investora (Zeman art, s.r.o.) byla přestavba stávajícího nevyužívaného skladu na moderní polygrafickou výrobní halu – tiskárnu. Našim úkolem bylo zajistit ve spolupráci s firmou Idea Pura, s.r.o. návrh exteriéru, interiéru a provést kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Výsledkem je dle veřejnosti i investora jedná z nejatraktivnějších výrobních hal v Ostravě.