Vizualizace budovaného schodiště

Investor, který byl ve fázi realizace rodinného domu nás oslovil s přáním provést vizualizaci budoucího schodiště. Ověřil si tak, jakou zvolit barvu, podlahu, povrch schodiště atd.