Zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Vypracování PRŮKAZŮ ENERGETICKÝCH NÁROČNOSTÍ BUDOV

Naše firma zpracovává nezbytné dokumenty potřebné k získání dotací z nově otevřeného dotačního programu „Nová zelená úsporám“.

PRŮBĚH NAŠÍ SPOLUPRÁCE:

V prvé řadě je zapotřebí telefonicky, emaliem popř. přes SKYPE na našich stránkách představit Vámi zamýšlený záměr, kdy budeme následně reagovat a postupovat k využití dotačního programu. Následně:

 1. Vytvoříte objednávku - na posudek, projekt, popř. datační žádost
 2. Pošlete nám mailem, nebo poštou potřebné podklady (lze i osobně). 
  Zjištění současného stavu bude doplněno osobní prohlídkou objektu.
 3. Dle rozsahu, lze předpokládat dodání od 10dnů (posudek) až po 30dní (projekt+posudek)

Průběh vypracování popř. vyřízení dotací se snažíme řešit individuálně v přiměřené profesionální rovině.

Pro lepší přehlednost zde uvádíme základní členění.

Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3 (míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů).

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2.

C Efektivní využití zdrojů energie

 • C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
 • C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
 • C.3 - Instalace termických solárních systémů
 • C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

 • D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
 • D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
 • D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
 • D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu.

Výše dotace Nová zelená úsporám 2013 - souhrnná tabulka

Výše dotace Nová zelená úsporám 2013 - souhrnná tabulka

 

Oficiální dokumenty programu Nová zelená úsporám 2013

 

Oficiální stránky programu Nová zelená úsporám 2013 a veškeré dokumenty na www.nzu2013.cz

Převzato: http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info